This is the catalog section

ESG

 

 

PASSION FOR CARE staat voor verantwoordelijkheid voor ons milieu en onze hulpbronnen: bij productplanning, inkoop en productie hechten we veel belang aan milieuvriendelijke en duurzame productieprocessen en werkplekken die hygiënisch verantwoord zijn. Al onze medewerkers worden geïnstrueerd om op een milieuvriendelijke manier te handelen in hun werk, om problemen aan te geven en om bij te dragen aan het voorkomen van verspilling door passende suggesties te doen. De ISO 14001:2004-certificering vormt de basis van ons milieubeheer.

 


Allegion:

Maatscappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en Milieu, Sociaal en Bestuur (ESG):

"Het juiste doen" is niet alleen een bedrijfswaarde bij Allegion - het is een manier van leven. Van het geven aan goede doelen en vrijwilligerswerk in onze gemeenschappen tot integratie en diversiteit en het werken aan de bescherming van ons milieu en onze mensen, we brengen dit principe elke dag in de praktijk.

 

Duurzaamheid en veiligheid

Als bedrijf bevorderen wij de duurzaamheid van ons milieu en de veiligheid van onze werknemers. Onze wereldwijde activiteiten worden geleid door een reeks best practice principes. 

Bij Allegion pionieren we met veiligheid door mensen te beschermen waar ze wonen en werken en tegelijkertijd ons milieu te beschermen. Wij bevorderen de gezondheid en veiligheid van onze werknemers, klanten en leden van de gemeenschap over de hele wereld door ons ertoe te verbinden onze activiteiten op een veilige en milieuvriendelijke manier uit te voeren.